Home

Praesens passie voor groei is de bedrijfsnaam van Thijs Lenders.

U kunt mij inzetten voor vraagstukken waar gedragsverandering voor professioneel functioneren gewenst is. Daartoe bedien ik mij van mijn vaardigheden als acteur, trainer en procesbegeleider in zelf-regie. Ik werk voor overheden, semi-overheden, profit- en non-profitorganisaties.

Mijn opvatting over groei is dat die hier en nu begint. Het hier en nu biedt het krachtigste podium voor verandering. Dat is ook de reden dat ik mij niet geroepen voel om u op deze site te overvoeren met data. In gesprek breng ik mijzelf en mijn creativiteit mee. Mijn vestigingsplaats is Maastricht

U kunt contact opnemen via mail of telefoon.

mail:         info@praesens.nl
mobiel:    06-15689150

Voor Leiderschapsontwikkeling werk ik intensief samen met Anke van der Vorst van Inpraesentia.

 

Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Pin on PinterestBuffer this page