Home

Praesens passie voor groei is de bedrijfsnaam van Thijs Lenders.

Al dertig jaar wordt ik ingezet voor vraagstukken waar gedragsverandering voor professioneel functioneren gewenst is. Daartoe bedien ik mij van mijn vaardigheden als acteur, trainer en procesbegeleider in zelf-regie. Ik werk voor overheden, semi-overheden, profit- en non-profitorganisaties.

Leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling en gespreksvaardigheden zijn veel voorkomende vragen als het om groepen gaat. Voor individuele professionals komt de vraag naar zelf-regie steeds terug.

Mijn opvatting over groei is dat die Hier en Nu begint. Het hier en nu biedt het krachtigste podium voor verandering. Dat is ook de reden dat ik mij niet geroepen voel om u op deze site te overvoeren met data. In gesprek breng ik mijzelf, mijn ervaring en mijn creativiteit mee.

Mijn vestigingsplaats is Maastricht

U kunt contact opnemen via mail of telefoon.

mail:         info@praesens.nl
mobiel:    06-15689150

kvk: 14065789

 

Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Pin on PinterestBuffer this page